Myslíme na tých, čo odišli do večnosti.
Zapáľme im sviečku, uctime si ich minútou ticha, zahĺbme sa do našich spomienok.

Smútočné pohľadnice a kondolencie

Najnovšie články